Bizi İzləyin :

Союз Молодежной Студенческой
Организации Азербайджана

«Союз Молодежной Студенческой Организации Азербайджана» был основан 20 ноября 2009 года. Союз студентов и молодежи объединяет 101 государственных и частных вузов. Объединяет как городские университеты, так и региональные. Цель «Союза Молодежной Студенческой Организации Азербайджана» способствовать развитию высшего образования, представлять и защищать интересы студентов, социально-политической, культурной, социальной и экономической жизни республики, чтобы поддерживать их активное участие. Для достижения этой цели Ассоциация работает в следующих областях

Подробнее

KATİBLİK

Ордухан Гахраманзаде

Генеральный секретарь


Джейран Джафарова

Менеджер по работе со студентами


Нигяр Гусейнова


Подробнее

Статистика об СМСОА

События, которые Мы являемся организаторами

События, в которых мы участвовали

Количество выполненных задач

0

Количество вовлеченных студентов

0

Количество событий

0

Количество вовлеченных студентов

0

Количество событий

0

События, которые мы являемся организаторами

Количество вовлеченных студентов

210000

Количество событий

590

İştirak Etdiyimiz Tədbirlər

Количество вовлеченных студентов

160000

Количество событий

547

Количество выполненных задач

4000
СОБЫТИЯ

Mərasimdə 12 təhsil müəssisəsindən fəaliyyət göstərən TGT fəalları iştirak edib. Ümumilikdə, 145 TGT fəalı xidmətlərinə görə ATGTİ-nin sədri tərəfindən diplomlarla təltif edilib. Görüşün əsas məqsədi TGT-lərin fəaliyyətini dəyərləndirmək, onların problemlərini dinləmək və həll yollarını müzakirə etməkdən ibarət olub. Mükafatlandırmadan öncə ATGTİ-nin sədri Faiq Məmmədov tələbələrlə səmimi görüş keçirib. Faiq Məmmədov, tələbələrin suallarını dinləyib və onları cavablardırıb. O, tələbələrə TGT-lərdə göstərdikləri uğurlu fəaliyyətə görə təşəkkür edib və onları bu uğur münasibətilə təbrik edib. Tədbirin sonunda TGT fəalları və ATGTİ kollektivi ilə birgə xatirə şəkli çəkilib.        
Tarix: 2009-01-25Daha Ətraflı

При совместной организации Союза Студенческих Молодёжных Организаций Азербайджана  (ССМОА) и Азербайджанской Государственной Академии Спорта и Физической Культуры (АГАСФК) был проведён конкурс «Show Your Dance 2019». Конкурс проводится уже 3-ий год под предводительством студента 3-его курса Мурада Сулейманлы. На соревновании принимают участие по одной команде из 7-и университетов. На танцевальном конкурсе выступили: АГАСФК "Жемчужины", Азербайджанский Государственный Педагогический Университет "Иностранный", Бакинская Высшая Школа Нефти "Лазгинка", Национальная Академия Авиации "Аршин Мал Алан", Азербайджанский Государственный Экономический Университет "Аджарули", Азербайджанский Медицинский Университет "Узундара", Азербайджанский Университет Туризма и Менеджмента "Танго". В конце после подсчёта голосов жюри победил Азербайджанский Государственный Экономический Университет с танцем "Аджарули" набрав 110 баллов. Отметим, что танцевальный конкурс "Show Your Dance 2020", который планируется провести в следующем году, состоится в Азербайджанском Государственном Экономическом Университете (UNEC).    
Дата : 2019-06-04Daha Ətraflı

Məktəblilərlə görüş zamanı Baki Ali Neft Məktəbinin Tələbə Gənclər Təşkilatı sədri Kənan Sadıqov  Baki Ali Neft Məktəbi və onun fəaliyyəti haqqında şagirdləri məlumatlandırıb. Görüş zamanı şagirdlərin ifasında vətənpərvərlik mövzusuna həsr olunmuş şeirlər dinlənilib. Daha sonra Məktəblilər arasında 30 sualdan ibarət 2 hissəli intellektual oyun baş tutub. Suallar şagirdlərin dünyagörüşü, bilik və bacarıqlarını artırmaq məqsədilə (Azərbaycan dili və ədəbiyyatı, coğrafiyası və mədəniyyəti və s.) mövzularında tərtib olunub. İştirakçı 12 komandanın adı işğalda olan rayonların adlarına uyğun şəkildə adlandırılıb. Bayram ab-havasında uşaqların həvəslə iştirak etdiyi intellektual oyunun ikinci hissəsində interaktiv oyun ("Səssiz Sinema") baş tutub. Daha sonra hər iki oyun üçün ballar hesablanaraq nəticələr açıqlanıb. Qalib komandalar (1, 2 və 3-cü yer) kubok, medal və xüsusi hədiyyələrlə təltif olunub. Bununla yanaşı, bütün məktəblilərə TGT aktivləri tərəfindən məktəb ləvəzimatları hədiyyə edilib. Sonda tələbələr məktəbin kitab fonduna məktəbliləri maraqlandıran mövzular ətrafında kitablar bağışlayıb və xatirə şəkli çəkdirib.    
Дата : 2019-04-18Daha Ətraflı

При финансовой поддержке Молодёжного фонда, инициативе Национального совета молодёжных организаций Азербайджанской Республики (НСМОАР), при поддержке СМСОА в университете АДА была проведена конференция «Молодёжные организации за достижение целей устойчивого развития» Председатель совета Марьям Меджидова выступив на конференции подчеркнула важность устранения бедности и принятия мер против неравенства и борьбы с изменением климата для лучшего будущего. Также М. Меджидова отметила, что провела обширную информационную работу в социальных сетях под хэштэгом #heçkəskənardaqalmasın. Эксперт программы развития ООН по Целям Устойчивого Развития (ЦУР) Делавэр Барекзай объявил результаты онлайн опроса «Выскажи свое мнение о устойчивом будущем!». Позже был показан видеоролик «Присоединись к целям устойчивого развития!». На конференции заместитель премьер-министра, председатель Национального Координационного Совета по устойчивому развитию Али Ахмедов выразил довольность объединением усилий молодёжных организаций в связи с Целями устойчивого развития глобальных проектов. Заместитель премьер-министра отметил, что Азербайджан присоединился к новым глобальным Целям устойчивого развития, объединяющим в себе 17 Целей устойчивого развития и 169 целей ООН в 2015 году. Указом Президента Ильхама Алиева от 6 октября 2016 года создание Национального координационного совета по устойчивому развитию Азербайджанской Республики является очередным важным шагом в развитии сотрудничества между нашей страной и ООН. Правительство Азербайджана эффективно сотрудничает с представительством ООН в этой области и, используя потенциал нашей молодёжи для достижения ЦРТ, вносит ценный вклад в этот процесс.  Али Ахмедов сообщил, что правительство Азербайджана на должном уровне выполняет все возложенные на него задачи в осуществлении ЦУР. 45 процентов населения Азербайджана-люди в возрасте до 30 лет. Участие нашей молодёжи в реализации глобального проекта показывает, что они не остались в стороне от вклада в развитие Азербайджана. Непосредственное участие молодёжи в социально-экономическом развитии вносит дополнительный вклад в общее развитие. "Рост населения мира делает актуальной проблему миграции. Азербайджан тоже страдает этой проблемой. Так как более 1 миллиона наших жителей в результате военной агрессии Армении оказались в своей стране беженцами и вынужденными переселенцами. Решение этих проблем - важные задачи, стоящие перед человечеством, государствами”, - подчеркнул Али Ахмедов. На конференции председатель Государственного комитета по Проблемам Семьи, Женщин и детей Хиджран Гусейнова сказала, что одна из Целей устойчивого развития-гендерное равенство. В Азербайджане в этом направлении проводится важная работа. В центре внимания находится особое место женщин в обществе, активное участие в развитии государства. Потому что, половину нашего населения составляют женщины. Одна из главных целей-повысить веру женщин в избрание на руководящую должность. В Азербайджане большинство работников образования, культуры и здравоохранения-женщины. По данным международных организаций, в Азербайджане достигнуты серьезные успехи в обеспечении гендерного равенства. Это означает, что азербайджанское общество очень хорошо понимает понятие гендерного равенства. В этом направлении должна быть усилена просветительская работа.   Заместитель министра молодёжи и спорта Интигам Бабаев отметил, что в государственных программах, принятых в последнее время в Азербайджане, отражены и ЦУР. Мы стараемся достичь этих целей. За эти годы в нашей стране проделана значительная работа по пропаганде ЦУР.   Вместе с тем, председатель СМСОА Фаик Мамедов рассказал об опросе, проведённом среди СМО «Выскажи свое мнение о устойчивом будущем!». Он сказал, что, будучи СМСОА важно всегда слушать мнение студентов, оценивать предложения, поступающие от них. Он также сообщил об участии СМО в конференции в качестве партнера по инициативе НСМОАР, отметив, что опрос проводится между 101 высшим и средним учебным заведениям.   В конце конференции состоялась презентация о национализации Целей устойчивого развития.    
Дата : 2019-06-01Daha Ətraflı

Календарь Cобытий

Tarix: 2018-12-17

6 декабря 2018 года в Национальной консерватории Азербайджана была организована научная конференция на тему «Безопасность жизни глазами студентов-молодежи» , организованная Бакинским Региональным Центром Министерства по Чрезвычайным Ситуациям, Союз Студенческой Молодёжной Организации Азербайджана  (ССМОА) и Студенческой Молодежной Организацией Национальной консерватории Азербайджана. Целью мероприятия было ознакомление с перспективами студентов по вопросам безопасности жизнедеятельности людей, появления новых поколений для предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий. Ректор Азербайджанской Национальной Консерватории, профессор Сиявуш Керими, открывший научно-практическую конференцию, рассказал о важности мероприятия и о важности готовности каждого к чрезвычайным ситуациям. Позже заместитель начальника Бакинского Регионального Центра Камиль Багиров отметил, что за 13 лет своего существования МЧС проделало важную работу по гражданской обороне, защите людей и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также обеспечению безопасности людей в пожарных и водных бассейнах. Исполнительный директор Союза Студенческих Молодежных Организаций Азербайджана Фаиг Мамедов выразил благодарность всем, кто сделал все возможное для популяризации такого мероприятия и рассказал о важности подобных мероприятий для студентов и молодежи. Затем в конференции были представлены выступления студентов, сопроваждаемые презентациями на темы «Экологические чрезвычайные ситуации и пути их предотвращения», «Управление дождевыми водами в Баку: текущая ситуация, угрозы и неиспользуемые объекты», «Современное очищение загрязненных нефтью территорий», «Аварийные источники альтернативных источников энергии, случаи и способы их преодоления » и т. д.     

Подробнее
Hamısı
01
27
20
23
24
20
20
19
13
26
11
05
27
06
02
24
22
29
27
01
26
18
22
21
03
23
02
15
22
27
Hamısı
01
27
20
23
24
20
20
19
13
26
11
05
27
06
02
24
22
29
27
01
26
18
22
21
03
23
02
15
22
27

НОВОСТИ

Задайте Вопросы

Заполните форму и отправьте нам свои вопросы

Партнеры